Founders of Famous Online Shopping Websites of India

LIST OF THE BEST ONLINE SHOPPING WEBSITES OF INDIA AND THEIR FOUNDERS

 • Jabong.com – Arun Chandra Mohan, Praveen Sinha and Lakshmi Potluri
 • Myntra.com – Mukesh Bansal, Ashutosh Lawania and Vineet Saxena
 • Zovi.com – Kavindra Mishra
 • Koovs.com – Rajesh Kamra, amit Shukla and Manish Tewari
 • Click4Selling.com – Niket Kale
 • SnapDeal.com – Rohit Bansal and Kunal Bahl
 • Bestylish.com – Harish Bahl, Abhishek Lal, Shailen Amin and VSSK Prasad
 • Yepme.com – Sandeep Sharma, Anand Jadhav and Vivek Gaur
 • FlipKart.com – Sachin Bansal and Binny Bansal
 • ShopClues.com – Sandeep Aggarwal
 • PepperFry.com – Ambareesh Murty and Ashish Shah
 • InfiBeam.com – Vishal Mehta
 • FirstCry.com – Supam Maheshwari and Amitava Saha
 • Junglee.com – Anand Rajaraman, Rakesh Mathur and Ram Shriram
 • Fashionara.com – Arun Sirdeshmukh
 • FashionAndYou.com – Harish Bahl and Pearl Uppal

Information about Founders of The Best Online Shopping Websites of India - List of Founders of Most Popular Online Shopping Websites of India - List of Top Online Shopping Websites of India and their Founders

 • ShopNineteen.com – Gobind Singh Pahwa
 • UrbanTouch.com – Abhishek Goyal
 • 99Labels.com – Ishita Swarup and Anchal Jain
 • FabAlley.com – Shivani Poddar and Tanvi Malik
 • Zivame.com – Richa Kar and Kapil Karekar
 • FabFurnish.com – Vaibhav Agrawal and Vikram Chopra
 • UrbanLadder.com – Ashish Goel and Rajiv Srivatsa
 • BabyOye.com – Kashyap Dalal and Navneet Rai
 • DealsandYou.com – Gaurav Kachru and Guneet Singh
 • BookAdda.com – Arjun Kumar
 • BlueStone.com – Vidya Nataraj and Gaurav Singh Kushwaha
 • CaratLane.com – Mithun Sacheti and Srinivasa Gopalan
 • DoneByNone.com – Vijesh Sharma

View more information about :

Information about Founders of The Best Online Shopping Websites of India - List of Founders of Most Popular Online Shopping Websites of India - List of Top Online Shopping Websites of India and their Founders